zondag 12 juli 2009

Voeding voor de geest

Nu ons huis in de steigers staat, is de satellietontvanger er tijdelijk afgehaald. Helaas kunnen we dus thuis de uitzendingen van de conferenties in Noorwegen niet thuis ontvangen, en ook gaat het niet altijd zo makkelijk om dan maar naar de zaal te rijden, want ja, de verbouwing. Gisteravond ben ik wel gegaan, samen met Jan en Irene. En raakte ik gelijk onder de indruk van wat ik te horen kreeg: Gods woord verkondigd met kracht. Om te vluchten bij de zonde vandaan. In Haggaï staat, dat als een Joodse priester met geheiligd vlees per ongeluk andere dingen aanraakte, dan werden die dingen niet ook heilig. Raakte een onreine per ongeluk die dingen aan, dan werd het wel onrein. We moeten de macht van de onreinheid niet onderschatten. Ook Psalm 1 werd gelezen: Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters, maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.
We hebben niets te zoeken op de weg van de zondaars, of in de raad van de goddelozen. We kunnen wel een rein, gelukkig leven leiden in de dienst van onze hemelse Vader, en zo licht om ons heen verspreiden. Wat een roeping!

Geen opmerkingen: